Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

wstan
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaCattleya Cattleya
wstan
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viaCattleya Cattleya
wstan
0880 ab96
Reposted frommistic mistic viaCattleya Cattleya
wstan
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaCattleya Cattleya
wstan

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska
Reposted fromzapach-cynamonu zapach-cynamonu viaCattleya Cattleya
wstan

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaCattleya Cattleya
wstan
A jeśli świat miałby się dzisiaj skończyć, przyszedłbyś?
— ja. dzisiaj. chyba trochę jednak żałując.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
wstan
3416 2cd7
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaCattleya Cattleya
wstan
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
wstan
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCattleya Cattleya
wstan
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaCattleya Cattleya
wstan
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaCattleya Cattleya
wstan
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCattleya Cattleya

October 15 2019

wstan
3652 e7c5 500
3, "Jej ciało i inne strony", C.M.Machado To opowiadanie to najmocniejsza rzecz, na którą trafiłam w tym roku.
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
wstan
3649 909c 500
1, "Jej ciało i inne strony", C.M.Machado
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
wstan
4931 9fbd 500
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viacytaty cytaty
wstan
0606 370c 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viakajak kajak
wstan
Jeśli miałabym opisać moje interakcje z innymi, doskonale sprawdziłoby się słowo "obok". Na skraju. Na uboczu. W tle. Zawsze czułam pewien dystans, ale teraz wiem już o co chodzi. O te momenty, kiedy w grupie ludzi wszyscy łączą się w grupki żeby porozmawiać, a ja zostaję sama. O chwile, gdy ktoś staje przede mną zasłaniają mnie, tak, jakby mnie nie widział, wykluczając mnie z rozmowy. O te liczne sytuacje, kiedy dowiaduję się po fakcie, że znajomi kolejny raz wyszli beze mnie. Aż pewnego dnia zupełnie wykreślają mnie ze swojej grupy.  O wszystkie przyjaźnie, które nie przetrwały; sekrety, które mały pozostać tylko między nami. Wiadomości, na które nigdy nie otrzymuję odpowiedzi i ten przeszywający ból, kiedy znów postanawiam komuś zaufać... tylko po to, by kolejny raz skończyło się tak samo.  Dlatego nie mam już ochoty próbować - bo najbardziej samotna zawsze czułam się wśród ludzi.  Chyba coś jest we mnie spierdolone tak na amen. Nie do naprawienia. Nie umiem w ludzi. Za bardzo się boję. 
— Cztery Wieki Później
wstan
8233 8d8c
Reposted fromtichga tichga viakajak kajak
7218 657c
Reposted fromamatore amatore vianaiwna naiwna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl